Helseberedskap
Leveransen vår avhenger i hva din virksomhet trenger. Listen viser noe av hva vi kan tilby. Finner du ikke det du trenger.
Kontakt oss så hjelper vi deg.

Vi tilbyr ikke testing lengre, refusjonsordningen er tatt bort.

Les mer her

Når mange mennesker samles er det en høyere risiko at sykdom og skader oppstår. 

Hebra Service kan hjelpe med helseberedskapen på små eller store arrangement. Vi kan stille med alt fra fullt helsepersonell- team med lege, sykestue og alt utstyr som trengs, til å levere rådgivning før, under og etter arrangementet. 

Våre ansatte har lang erfaring, og jobber til daglig innen helsevesenet.

ROS-analyse skal kartlegge sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser. Vi kan levere ROS-analyse av helseberedskapen til ditt arrangement. 

Synes du det er vanskelig å følge med på de nye reglene og forskriftene?

Våre ansatte jobber til daglig i helsevesenet og har god oversikt over de nye tiltakene. Vi kan hjelpe med informasjon og planlegging før arrangement. Vår bistand avhenger i hva ditt arrangement trenger. 

Nasjonal anbefaling – Helsedirektoratet