Godkjent virksomhet

Brann oppstår når man minst venter det. I de fleste hus og bygninger er det krav om nødvendig slukkeutstyr. Men visste du at dette utstyret går ut på dato, og krever jevnlig kontroll og service? 

Hebra Service er godkjent virksomhet, og tilbyr periodiske kontroller og service av ditt utstyr, både i private hjem og næringsbygg. 

godkjent virksomhet utfører kontroll av håndslokker
 

KONTROLL

 • Håndslokker skal kontrolleres årlig.
 • Brannslanger, årlig kontroll og periodisk kontroll hvert 5. år.

SERVICE

 • Brannslange utføres etter behov, ved periodisk kontroll.
 • Pulver håndslokker hvert 5. år.
 • Skum håndslokker hvert 5. år.

 

 

KONTROLL

 • Håndslokker hvert 5. år
 • Brannslanger periodisk kontroll hvert 5. år

SERVICE

 • Brannslange utføres etter behov, ved periodisk kontroll.
 • Pulver håndslokker hvert 10. år
 • Skum håndslokker hvert 5. år

Hebra Service er godkjent virksomhet og utfører kontroll og vedlikehold etter NS 3910:2020 og NS-EN 671-3:2009. Dette er iht. anbefalinger gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

Vi tilbyr vedlikeholdsavtale som vil gi bedriften:

 • Kartlegging og oversikt over brannslukningsutstyret i en lovpålagt vedlikeholdsrapport
 • Håndslukkere og brannslanger som er kontrollert og vedlikeholdt
 • Våre serviceteknikeres erfaring, rådgiving og anbefalinger
 • En vurdering av sikkerhetsnivået i bedriften
 • Gode priser på brannslokkerutstyr og brannvernutstyr

Årlig kontroll og vedlikehold sørger for at eldre utstyr beholder like god kvalitet som nytt utstyr. 

Vi har alltid med oss reservedeler og verktøy som gjør at feil og mangler som regel kan rettes omgående.