Godkjent virksomhet

Brann oppstår når man minst venter det. I de fleste hus og bygninger er det krav om nødvendig slukkeutstyr. Men visste du at dette utstyret går ut på dato, og krever jevnlig kontroll og service? 

Hebra Service er godkjent virksomhet, og tilbyr periodiske kontroller og service av ditt utstyr, både i private hjem og næringsbygg. 

godkjent virksomhet utfører kontroll av håndslokker
KRAV TIL NÆRNGSBYGG

KONTROLL

 • Håndslokker skal kontrolleres årlig.
 • Brannslanger, årlig kontroll og periodisk kontroll hvert 5. år.

SERVICE

 • Brannslange utføres etter behov, ved periodisk kontroll.
 • Pulver håndslokker hvert 5. år.
 • Skum håndslokker hvert 5. år.

KRAV TIL PRIVAT HJEM

KONTROLL

 • Håndslokker hvert 5 år
 • Brannslanger periodisk kontroll hvert 5 år

SERVICE

 • Brannslange utføres etter behov, ved periodisk kontroll.
 • Pulver håndslokker hvert 10 år
 • Skum håndslokker hvert 5 år

Hebra Service utfører kontroll og vedlikehold etter NS 3910:2020 og NS-EN 671-3:2009. Dette er iht. anbefalinger gitt i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Denne kontrollen skal utføres og dokumenteres av en godkjent virksomhet. Hebra Service er godkjent virksomhet for å kunne utføre denne kontrollen etter gjeldende regler.

Vi tilbyr vedlikeholdsavtale som vil gi bedriften:

 • Kartlegging og oversikt over brannslukningsutstyret
 • Håndslukkere og brannslanger som er kontrollert og vedlikeholdt
 • Våre serviceteknikeres erfaring, rådgiving og anbefalinger
 • En vurdering av sikkerhetsnivået i bedriften

Ved årlig kontroll og vedlikehold sørger det for at eldre utstyr beholder like god kvalitet som nytt utstyr. Hebra Service utfører disse kontrollene, og godkjenner utstyret for videre bruk. Vi har alltid med oss spesialutstyr, reservedeler og verktøy som gjør at feil og mangler kan rettes omgående.


Facebook


Instagram


Mail-bulk