FørstehjelpsKurs

Førstehjelpskurs HLR
 
 
Hebra Service tilbyr kurs innen helse og brannvern. En kompetanse som er nødvendig, for å minimere skader ved en uheldig situasjon. 
Våre instruktører har lang erfaring fra helsevesenet, brannvesenet og sjøredningstjenesten. Nedenfor kan du se noen av standardkursene. 
Vi kan også skreddersy et kurs for deres virksomhet. 
Våre Instruktører deler mer enn gjerne sin kunnskap med deg. 
 
Førstehjelpskurs

Finner du ikke førstehjelpskurset dere trenger? Ta kontakt med oss så skreddersyr vi et kurs til dere.

Alle som skal ha ansvar for barn ved vannet bør ha livredningskurs. Kurset skal gjøre deltagerne trygge i sine vurderinger og handlinger som livreddere. 

Kurset tar for seg følgende tema: 

 • Hjerte- Lungeredning (HLR) 
 • Observasjonsteknikk 
 • livredderprøven

Varighet: 3 timer + livredderprøve

Les mer

Norsk grunnkurs i førstehjelp (NGF) er Norsk Førstehjelpsråds minimums anbefalte standardkurs i livreddende førstehjelp. Kurset varer i 5 timer, og er bygget opp etter nye, moderne pedagogiske prinsipper der deltakerne under hele kurset deltar aktivt i undervisningen med tett veiledning fra instruktøren.

Kurset tar for seg følgende tema:

 • Varsle 1-1-3
 • Hjerte-lungeredning (HLR)
 • Fremmedlegeme i luftveien
 • Sykdommer
 • Sideleie
 • Forskjellige skader
 • Pasientundersøkelse

Norsk grunnkurs førstehjelp barn (NGFB) er laget for å oppfylle de behov for kunnskap i førstehjelp som stilles til personell i norske virksomheter som gir “tilsyn og omsorg for barn”. Kurset består av forskjellige temaer og med praktiske øvelser. 

Kurset tar for seg følgende tema: 

 • Varsle 1-1-3
 • Pasientundersøkelse
 • Hjerte-lungeredning (HLR)
 • Sykdommer
 • Forskjellige typer skader
 • Fremmedlegemer i luftveiene
 • Drukning
 • Sideleie

Forkortelsen DHLR står for hjerte-lungeredning med defibrillering. NRR og Norsk Førstehjelpsråd mener at HLR og bruk av hjertestarter er førstehjelp som trygt kan gis av alle. Flest mulig bør læres opp og få formell godkjenning til å utføre HLR og å bruke en hjertestarter. Dette vil være med på å bedre kvaliteten, og hjelpen som gis og dermed øke sjansen til å redde flere liv.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av med­arbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder for personell i arbeid med både lav- og høyspenningsanlegg. Opp­læringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke være mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset er tilpasset kravene i forskriftene og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.