BrannVernkurs

Brannvernkurs med slukkeøvelser

Kurset tar for seg samme tema som brannvernkurs med praktiske øvelser også. Øvelsene går ut på å forske å slukke brann med pulver apparat. 

Kurset tar for seg følgende tema:

  • Branntrekanten
  • Brennbare gasser og væsker
  • Brannutvikling og spredning
  • Forskjellige slukkemidler
  • Forebygging av brann

Varighet: 4-5 timer avhengig av hvor mange deltakere